پست‌های وبلاگ

[col span=”3″]

عناصر شگفت انگیز مطالب وبلاگ

مطالب وبلاگ خود را در سبک‌های مختلف نمایش دهید.

  • استایل و تنظیمات نامحدود
  • انتخاب مطالب سفارشی
  • اسلایدر / ردیف / طرح شبکه‌ای و سبک قالب بیرونی
[/col] [col span=”9″] [blog_posts style=”shade” type=”slider-full” slider_nav_style=”circle” title_size=”larger” show_date=”text” excerpt=”false” show_category=”label” comments=”false” image_size=”large” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.09)” image_hover=”overlay-remove” text_size=”large” text_hover=”bounce” text_padding=”10% 0px 10% 0px”] [/col]
[blog_posts style=”normal” columns=”3″ image_height=”56.25%”]
[blog_posts style=”bounce” badge_style=”square” image_height=”75%”]
[blog_posts style=”push” columns=”3″ badge_style=”circle-inside” image_height=”75%”]
[blog_posts style=”normal” columns=”3″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_color=”light” slider_nav_position=”outside” image_height=”56.25%”]
[blog_posts style=”vertical” columns=”2″ depth=”2″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” image_height=”89%” image_width=”43″]
[blog_posts type=”row” animate=”fadeInUp” image_height=”180px”]
[blog_posts style=”overlay” depth=”1″ title_style=”uppercase” show_date=”text” image_height=”144%” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” image_hover=”zoom”]
[blog_posts style=”overlay” depth=”1″ animate=”fadeInLeft” title_style=”uppercase” show_date=”text” image_height=”144%” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.56)” image_hover=”color” image_hover_alt=”overlay-remove-50″]
[col span__sm=”12″]

Select between many different Hover Styles

[/col]
[blog_posts type=”row” depth=”2″ readmore=”خواندن بیشتر” image_height=”180px”]
[blog_posts style=”shade” type=”grid” depth=”1″ posts=”4″ title_size=”larger” title_style=”uppercase” readmore=”خواندن بیشتر” badge_style=”circle-inside”]
[blog_posts type=”masonry” columns=”3″ depth=”2″ image_height=”180px”]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه