برای دریافت نمایندگی پک های مختلفی پیش بینی شده است

به صورت پایه یک پک پیکسل و جاکلیدی به همراه استند و تعداد ۲۴ عدد جعبه ماه تولد به ارزش تقریبی یک میلیون و پانصد هزار تومان در نظر گرفته شده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تماس ۰۹۲۱۰۱۰۷۳۹۶ در ارتباط باشید